Järjestyksenvalvojat

Järjestyksenvalvojan tehtävänä on ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia siinä tilaisuudessa tai sillä alueella, jonne hänet asetettu järjestyksenvalvojaksi (toimialue).

Järjestyksenvalvoja ei saa

 • ottaa henkilöä kiinni yleisessä kokouksessa
 • kantaa järjestyksenvalvontatehtävässä voimankäyttövälinettä tarpeettomasti
 • pitää voimankäyttövälineitä asunsa päällä näkyvissä paitsi jos niiden kantaminen asun alla ei ole mahdollista (esim. patukkaa kokonsa vuoksi).

Järjestyksenvalvoja saa estää pääsyn toimialueelleen jos

 • on syytä epäillä, että henkilö päihtymyksensä, käyttäytymisensä tai varustautumisensa vuoksi vaarantavaa siellä järjestystä tai turvallisuutta
 • henkilö ei ole täyttänyt sinne pääsyn edellytykseksi asetettua ikää
 • henkilön aikaisemman käyttäytymisen perusteella on syytä epäillä, että hän vaarantavaa siellä järjestystä tai turvallisuutta
 • henkilö ei täytä ehtoja, jotka tilaisuuden järjestäjä tai alueen haltija on asettanut sinne pääsemiselle, ottaen kuitenkin huomioon, mitä rikoslaissa (39/1889) säädetään syrjinnästä
 • henkilön on syytä epäillä pitävän hallussaan esineitä tai aineita, joiden hallussapito siellä on lain taikka tilaisuuden järjestäjän tai poliisin asettamien ehtojen mukaan kielletty.

Järjestyksenvalvojalla on oikeus poistaa toimialueeltaan jos

 • henkilö päihtyneenä häiritsee järjestystä tai muita henkilöitä
 • henkilö häiritsee yleistä järjestystä tai vaarantaa turvallisuutta uhkaavasti esiintyen, meluamalla tai väkivaltaisuudella
 • ei noudata huomautuksesta huolimatta järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitämiseksi annettua tarpeellista käskyä.

Järjestyksenvalvoja saa ottaa kiinni jos

 • paikalta poistaminen on ilmeisesti riittämätön toimenpide eikä häiriötä tai vaaraa voida muutoin poistaa
 • kiinniottaminen on välttämätöntä muille henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvan vakavan vaaran torjumiseksi.

Järjestyksenvalvoja saa pitää säilössä

 • vain silloin jos kiinni otettua ei voida viipymättä luovuttaa poliisille, kuitenkin vain poliisin suostumuksella
 • enintään neljä tuntia kiinniottamisesta, ja kuitenkin enintään siihen asti, kun tilaisuus on päättynyt ja yleisö poistunut tai kun kiinniottamisen peruste on muutoin lakannut
 • aluksella eli esim. Ruotsin-laivalla aluksen päällikön määräyksestä kunnes alus seuraavan kerran saapuu satamaan, jos kiinniottamisen peruste ei ole sitä ennen lakannut
 • vain sellaisessa järjestyksenvalvojan hallinnoimassa säilytystilassa, jonka kihlakunnan poliisilaitos on ennen tilaisuuden alkamista tarkastanut ja hyväksynyt.

Järjestyksenvalvojan pitää

 • toimia asiallisesti ja tasapuolisesti sovinnollisuutta edistäen
 • toimia ensisijaisesti sanallisesti: neuvoin, kehotuksin ja käskyin
 • luovuttaa kiinni otettu viipymättä poliisin haltuun
 • tehdä jokaisesta säilössä pidettävästä henkilöstä allekirjoitettu säilöönottoilmoitus ja toimitettava se viipymättä tilaisuuden päätyttyä kihlakunnan poliisilaitokselle
 • palauttaa tarkastuksessa pois otetut esineet ja aineet omistajalleen tai haltijalleen hänen poistuessaan paikalta (paitsi jos siihen on lain mukaan este), tai luovuttaa ne viipymättä poliisille.

Järjestyksenvalvoja saa käyttää voimakeinoja

 • vasta sen jälkeen, kun hän on ensisijaisesti neuvoin, kehotuksin ja käskyin yrittänyt ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta toimialueellaan ja
 • vain silloin, kun se on tarpeen henkilön pääsyn estämiseksi, paikalta poistamiseksi, kiinniottamisen toimittamiseksi, kiinni otetun tarkastamiseksi tai pakenemisen estämiseksi, esineen tai aineen poisottamiseksi taikka esteen poistamiseksi
 • jotka ovat tarpeellisia ja joita voidaan pitää puolustettavina huomioon ottaen tehtävän tärkeys ja kiireellisyys, vastarinnan vaarallisuus, käytettävissä olevat voimavarat sekä muut tilanteen kokonaisarvosteluun vaikuttavat seikat.

Järjestyksenvalvoja saa

 • käyttää metallinilmaisinta tai muuta vastaavaa teknistä laitetta silloin, kun hän tarkastaa toimialueelleen pyrkivää tai siellä olevaa henkilöä sen varmistamiseksi, ettei hänellä ole yllään tai mukanaan sellaisia esineitä tai aineita, joilla voitaisiin aiheuttaa vaaraa järjestykselle tai turvallisuudelle taikka joiden hallussapito toimialueella on kielletty lain tai sen nojalla annetun määräyksen mukaan.
 • tarkastaa henkilön ja hänen mukanaan olevat tavarat myös muulla sopivalla tavalla silloin, jos tilaisuuden järjestäjä tai poliisi on näin määrännyt tai jos muusta syystä on perusteltua aihetta epäillä, että henkilöllä on hallussaan edellä mainitun kaltaisia esineitä tai aineita
 • tarkastaa henkilön ja tavarat kiinnioton yhteydessä sen varmistamiseksi, ettei tällä ole hallussaan esineitä tai aineita, joilla tämä voi vaarantaa säilössäpidon taikka aiheuttaa vaaraa itselleen tai muille
 • ottaa pois tarkastuksessa löydetyt esineet ja aineet, joilla voitaisiin aiheuttaa vaaraa järjestykselle tai turvallisuudelle taikka joiden hallussapito toimialueella on kielletty lain tai sen nojalla annetun määräyksen mukaan
 • ottaa pois hänen toimialueellaan olevalta henkilöltä tarkastuksessa tai muuten löydetyn esineen tai aineen, jota voidaan käyttää henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen tekemiseen tai sellaisella rikoksella uhkaamiseen taikka jonka tuominen alueelle on muuten lain tai sen nojalla annetun määräyksen mukaan kielletty.
 • käyttää voimankäyttövälineinä käsirautoja, muovisia siteitä ja enintään 70 cm pituista patukkaa.
 • ainoastaan erityisen vartioimistehtävissä tapahtuvan kaasusumuttimen kantamisen mahdollistavan koulutuksen käytyään kantaa kaasusumutinta. (Kaasusumutin = väline, jolla voidaan levittää ilmaan kyynelkaasua tai käyttötarkoitukseltaan ja vaikutukseltaan siihen verrattavaa lamaannuttavaa ainetta.)

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s