Päivittäinen arkisto: 22.2.2011

Kampin kauppakeskuksen nuorisotyhjennykset

Vartijoiden asiatonta toimintaa Kampissa 2008

Kohtasin pari vuotta sitten Kampin kauppakeskuksessa vartijoiden asiatonta toimintaa ja ilmoitin siitä alla olevalla avoimella kirjeellä Kampin keskuksen vartioinnista vastaavalle taholle. He ovat myöhemmin vastanneet kirjelmään, mutta ovat kieltäneet minua paljastamasta vastauksen yksityiskohtia.

Avoin kirje Kampin kauppakeskuksen vartioinnista vastaavalle, 22.3.2008:

”Asioin lauantaina 22.3.2008 Kampin kauppakeskuksessa kahvila Rougen sekä ohessa sijaitsevan K-kaupan asiakkaana 18–20:30 aikavälillä. Olin asiointini ohessa otollisessa paikkaa tarkastellakseni tiloissa työskentelevien vartijoiden toimia. Ilmoitan asiasta sivustakatsojana ja voi olla, että sanottavani saattaa kuulostaa vähäiseltä. Periaatteitteni mukaisesti koen silti välttämättömäksi tuoda asian esille.

Vartijat kiertelivät ympäriinsä puuttuen rauhallisesti seisoksivien ja istuksivien nuorten henkilöiden – iältään noin kahdentoista ja seitsemäntoista välimaastossa – joukkioihin. Puhuttelu oli luonteeltaan poikkeuksetta diskursiivisesti halventavaa ja äänensävyltään töykeää. Toiminnasta välittyi iän, koon ja ammatillisen roolin näennäisellä oikeutuksella toteutettu höykytys, joka on kuvailtavissa myös kiusaamiseksi.

Puuttumisen alle jäi myös tämä esimerkkinä mainitsemani tilanne, jossa muutaman pojan istuimen taka-alalle ulkopuolisen jättämä tyhjä pullo epähuomiossa tipahti lattialle ja särkyi. Paikalle saapui välittömästi kolmen vartijan joukko puuttumaan tilanteeseen. Pojat yrittivät vakuutella, että se oli vahinko ja että pullo ei ollut heidän – vain saadakseen kohdalleen epäuskoista ilkuntaa. Heidät poistettiin kauppakeskuksen tiloista järjestyksen häirinnän vuoksi.

Eniten hämmennystä aiheutti kuitenkin seuraava. Nuorten määrän kasvaessa kauppakeskuksen tiloissa suorittivat vartijat ns. tyhjennyksen. He ohjastivat verbaalisesti sekä fyysisesti työntämällä nuoret ulos kauppakeskuksesta ”ruuhkauttamasta tiloja”. Onko tämä yleinenkin toimenpide teillä? Joutuisiko saman – ja muutenkin edellä mainitun – toiminnan kohteeksi myös esimerkiksi iältään vanhemmat henkilöt? Oletteko tietoisia, että Suomessa on yhdenvertaisuuslain nojalla kiellettyä syrjiä ihmisiä sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, etnisen taustan, – ja niin myös iän perusteella? Syrjinnästä, laittomasta teosta, on yhtä lailla vastuuvelvollinen syrjivän toimintaohjeen antaja sekä käytäntöönpanija.

Lisäksi näin asiakkaana haluaisin udella seuraavaa. Pitäisikö ihmisten välttää tavarataloon tulemista liian ruuhkaisina aikoina? En nimittäin tahtoisi tulla poistetuksi tiloistanne silkan väkimäärän liiallisuuden takia. Entä jos satun odottamaan ohessa sijaitsevan julkisen linja-autoaseman vuoroa, voinko jotenkin todistaa sen välttyäkseni poistamiselta? Entä jos minulta hajoaa kädessä pitelemäni pullo, voinko mitenkään välttyä poistamiselta? Pullon omistaminen näyttää tekevän minut syylliseksi ja vahinko ei näyttäisi olevan riittävä premissi vilpittömyyteni osoitukseksi.

Olen kiinnostunut kuulemaan teidän premisseistänne edellä mainitulle toiminnalle – ja sanottavanne asiaan näin ylipäätään. Harkitsen asian viemistä viranomaisten sekä/tai tiedostusvälineiden käsiteltäväksi, mutta tahtoisin kuulla mahdollisen kantanne ensin.”